Cena Jindřicha Chalupeckého 2024

Nejprestižnější česká cena pro vizuální umělkyně*ce


Kontaktní osoba

Ondřej Houšťava
ondrejhoustava@sjch.cz

Vytvořte si účet

Vyplňte prosím e-mail

Zadaný e-mail není ve správném tvaru

Zadaný e-mail se již v databázi nachází.
Zvolte prosím jiný.

Musí obsahovat 8 znaků a více, alespoň 1 velké písmeno a alespoň 1 číslici.

Vyplňte prosím heslo

Musí obsahovat 8 znaků a více, alespoň 1 velké písmeno a alespoň 1 číslici.

Musíte souhlasit s podmínkami

Máte už svůj účet? Přihlaste se.

Vyplňte prosím jméno

Vyplňte datum narození

Zpět

Vyplňte prosím místo narození

Vyplňte prosím místo současného pobytu

Vyplňte prosím telefon

Nesprávný formát telefonního čísla

Zpět